Siirry suoraan sisältöön

Tietosuojaseloste

Tämä tietosuojaseloste käsittelee www.naprapaattinyman.fi sivuston kautta tapahtuvaa henkilötietojen käsittelyä ja niiden rekisteröintiä.
 
1. Rekisterinpitäjä
Nimi: Kehonhuolto Jesse Nyman / Naprapaatti Jesse Nyman

Y-tunnus: 2811701-6

Osoite: Peltotie 4 A 4

Postinumero: 03100

Postitoimipaikka: Nummela

Puhelinnumero: 040 845 9658

Sähköpostiosoite: jesse@naprapaattinyman.fi
 
2. Rekisteriasioista vastaava henkilö
Nimi: Jesse Nyman

Puhelinnumero: 040 845 9658

Sähköposti: jesse@naprapaattinyman.fi

3. Rekisterin käyttötarkoitus
Kerättäviä henkilötietoja käytetään:
Asiakkaan tekemään yhteydenottoon vastaamiseksi ja asiakassuhteen hoitamiseksi.
 
4. Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste
Asiakkaan tietoja kerätään ja käsitellään asiakkaan suostumuksella, joka on ilmaistu yhteydenottolomakkeen yhteydessä.
 
5. Rekisterin tietosisältö
Asiakkaan nimi, sähköpostiosoite sekä asiakkaan kirjoittamat tiedot yhteydenottolomakkeen viestikenttään.
 
6. Tietojen säilytysaika
Henkilötiedot säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan asiakkaan tekemään yhteydenottoon liittyvän viestinnän toteuttamiseksi ja asiakassuhteen hoitamiseksi kyseisen asian osalta.
 
Rekisteri käydään läpi kerran vuodessa, jolloin edellä mainittujen seikkojen kannalta tarpeettomat tiedot poistetaan.
 
Mikäli asiakkaan tekemä yhteydenotto liittyy jo olemassa olevaan potilas-/hoitosuhteeseen (Lohjan Fysikaalinen Hoitolaitos Oy:ssä, Nummelan Osteofysio Oy:ssä tai Kehonhuolto Jesse Nyman/Naprapaatti Jesse Nymanin toiminnassa), voidaan viestinnän sisältö siirtää edellä mainittujen tahojen potilastietorekisteriin viimeisimmän asiointipaikan mukaisesti. Tällä toimenpiteellä pyritään pitämään potilassuhteen tiedot ajantasalla ja varmistamaan potilasturvallisuus. Edellä mainitussa tilanteessa henkilötiedot poistetaan tämän tietosuojaselosteen käsittelemästä henkilötietorekisteristä välittömästi tiedonsiirron toteuttamisen jälkeen.
 
7. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin kerätään tietoja:
Henkilöltä itseltään. Tietojen keräys tapahtuu www.naprapaattinyman.fi/ota-yhteytta sivuilla olevan yhteydenottolomakkeen kautta.
 
8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille eikä siirretä EU/ETA-alueen ulkopuolelle.
 
9. Evästeiden (cookies) käyttö
Eväste (eng. cookie) on pieni tekstitiedosto, joka tallennetaan käyttäjän tietokoneelle, kun hän vierailee sivustossa. Evästeillä parannetaan palvelun laatua.
 
Tämä sivusto sisältää välttämättömiä ja kolmannen osapuolen evästeitä
 
Välttämättömät evästeet varmistavat sivuston teknisen toiminnan ja tallentavat verkkosivustolla tekemäsi evästeasetukset 180 päivän ajaksi. Pääset milloin tahansa muuttamaan evästeasetuksiasi sivun vasemmassa alakulmassa leijuvasta painikkeesta.
 
Kolmannen osapuolen evästeiden käytölle kysytään erillinen suostumus sivuillamme. Kyseiset evästeet liittyvät seuraavien tahojen tarjoamiin toimintoihin:
 
-Analyysievästeet (Google Analytics). Anonymisoitu tieto käyttäjistä välitetään Googlelle ja tiedon avulla voidaan seurata mm. kävijämääriä sekä suosittuja sisältöjä sivuilla. Tällä pyritään verkkosivuston kehittämiseen. Yksittäistä käyttäjää ei ole mahdollista tunnistaa näiden tietojen avulla.
 
-Kohdistetut evästeet tai mainosevästeet (Google Ads, Facebook Pixel). Evästeiden keräämien tietojen avulla ei voida yksilöidä käyttäjää. Evästeiden avulla voidaan toteuttaa mainostusta mm. Googlen ja Facebookin palveluissa sekä seurata markkinoinnin toimivuutta tietojen avulla. 
 
10. Rekisterin suojaus
Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse.
Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin.
Tietojen käyttöoikeus on vain tietosuojaselosteessa mainitulla rekisteriasioita hoitavalla henkilöllä.
 
11. Automaattinen päätöksenteko
Automatisoituja yksittäispäätöksiä (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22) tai profilointeja ei tehdä.
 
12. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu.
 
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen.
 
Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti.
 
Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle.
 
Suoramarkkinointia ei toteuteta ilman erillistä asiakkaalta pyydettyä suostumusta. Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin. Hankimme verkkomainontaa mm. Facebookilta ja Googlelta. Nämä yhtiöt eivät kuitenkaan koskaan saa henkilötietojasi eikä tällaisessa mainonnassa ole kyse suoramarkkinoinnista, vaan se perustuu evästeisiin. Katso tarkemmin kohta 9. Evästeiden käyttö.
 
Jos haluat käyttää jotakin yllä olevista oikeuksista, pyydämme lähettämään postitse tai suojatulla sähköpostilla seuraavat tiedot: nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero sekä kopio voimassaolevasta henkilöllisyystodistuksesta. Henkilöllisyyden todentamiseksi voimme pyytää lisätietojen toimittamista.
 
Voimme hylätä pyynnöt, jotka toistuvat kohtuuttoman usein, ovat liiallisia tai jotka ovat selvästi perusteettomia.
 
Edellä mainituissa asioissa ota yhteyttä: jesse@naprapaattinyman.fi